Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


DARBO GRUPĖ
 
Archeologijos darbo grupę sudaro 4 LII Archeologijos skyriaus darbuotojai, ir vienas VDA Dailėtyros instituto darbuotojas. Grupei vadovauja dr. Vykintas Vaitkevičius. Bendradarbiai: dr. Romas Jarockis (LII), Andra Simniškytė-Strimaitienė (LII), Jurgita Žukauskaitė (LII), dr. Marius Iršėnas (VDA).

Dr. Vykintas Vaitkevičius (g. 1974 m. Kaune). 1998 m. baigė VU Istorijos fakultetą. 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Sẽnosios Lietuvos šventvietės (sisteminis aspektas)”. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1995 metų. Šiuo metu dalyvauja programoje „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje” (2002–2006 m.).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Baltų religija ir mitologija
 • Kulto vietos
 • Laidosena

Dr. Romas Jarockis (g. 1963 m.) 1990 m. baigė VU Istorijos fakultetą. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Urbanizacijos raida Žiemgaloje XI–XVI amžiuje. Centras, periferija ir valdžia”. Lietuvos istorijos institute dirba nuo 1990 m. Šiuo metu dalyvauja programoje „Centras-periferija: kultūrinių įtakų kryptys” (2002–2006 m.).

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Kultūrinis kraštovaizdis
 • Viduramžių archeologija

Andra Simniškytė-Strimaitienė (g. 1971 m., Vilniuje) 1996 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos istorijos institute, šiuo metu programos „Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje” (2002–2006 m.) dalyvė. Nuo 1998 m. ir VU Istorijos fakulteto doktorantė.
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Kultūrinis kraštovaizdis
 • Socialinė archeologija

Jurgita Žukauskaitė (g. 1981 m., Vilniuje) 2003 m. baigė bakalauro studijas VU Istorijos fakultete. Šiuo metu studijuoja magistratūroje. Nuo 2003 m. dirba Lietuvos istorijos institute.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Etnokultūriniai procesai vėlyvajame akmens amžiuje
 • Migracijų teorijos

Dr. Marius Iršėnas (g. 1970 m.) 1995 m. baigė bakalauro studijas VU Istorijos fakultete, 1997 m. – magistratūrą Vilniaus Dailės Akademijoje. 2003 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Antropomorfiniai ir zoomorfiniai atvaizdai Baltijos regiono ir europinės Rusijos akmens amžiuje: kokybinė ir kiekybinė charakteristika, sklaida ir ypatumai”. Šiuo metu dirba VDA Dailėtyros institute.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

 • Priešistorinis menas
 • Religijos archeologija.
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003