Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ISTORIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


DARBO GRUPĖ
 
Istorijos darbo grupę sudaro Lietuvos istorijos instituto (LII) 2 Archeografijos skyriaus darbuotojai ir 2 LDK istorijos skyrių darbuotojai (žr. www.istorija.lt).
Grupei vadovauja dr. Jolita Sarcevičienė. Bendradarbiai:  dr. Mintautas Čiurinskas, Jonas Drungilas. Mokslinis konsultantas dr. Edmundas Rimša.

Dr. Jolita Sarcevičienė (g. 1970 Vilniuje). 1993 m. baigė VU Istorijos fakultetą. 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją “Idealusis moters modelis XVI a. II p. – XVII a. I p. proginėje literatūroje LDK”. LII LDK istorijos skyriuje dirba nuo 1994 m. Nuo 2001 m. – LDK istorijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja. 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • 16-18 a. Europos ir LDK mentaliteto istorija;
  • šeimos istorija.

Jonas Drungilas (g. 1978 Plungėje). 2002 m. pradėjo dirbti laborantu LII Archeografijos skyriuje. 2003 m. baigė VU Istorijos fakulteto magistrantūros studijas. Nuo 2003 spalio mėn. Vilniaus universiteto doktorantas. 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • Socialinė LDK bajorijos istorija XVI-XVII a.
  • Lietuvos magdeburginių miestų šaltiniai.

Dr. Mintautas Čiurinskas (g. 1970 m. Vilniuje). 1994 m. baigė VU ir 2001 m. apgynė disertaciją “XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės biografistika”. Nuo 1994 m. dirba LII LDK istorijos skyriuje. 
Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

  • Biografijos žanro kūrinių tipologiniai aspektai bei antikinės biografistikos recepcija Lietuvos Renesanso ir Baroko literatūroje.
  • Lotyniškieji LDK istorijos ir kultūros šaltiniai, jų analizė, vertimas ir publikavimas.
  • Hagiografija.
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006