Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ISTORIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


ŠALTINIAI
 
Rašytinius istorijos šaltinius suskirstėme į naratyvinius ir dokumentinius. Tai pats bendriausias rašytinių istorijos šaltinių skirstymas. Antroje grafoje pateikiami jau smulkesni kiekvienos šaltinių rūšies tipai. Trečioje grafoje bus jau konkretūs tekstai: stambių šaltinių (pvz. kronikų) ištraukos arba pilni ar beveik pilni tekstai (pvz. žemėlapių komentarų, administracinių aktų). Atsižvelgiant į vieną pagrindinių RaSos projekto tikslų – tautinio identiteto išsaugojimą globalizacijos sąlygomis – stengsimės iš gausių ir dažniausiai ne lietuvių kalba surašytų (XIII-XVIII a. pabaigos) šaltinių išrinkti tą lituanistinę medžiagą, kuri reprezentuoja lietuvius, įvairias jų gyvenimo ir kultūros sritis. Toks apsiribojimas, be abejo, sumažins pateikiamos medžiagos apimtį, bet ne jos paieškos apimtis.

Dėl rašto kultūros plitimo Lietuvoje ypatybių vertingiausi ankstyvosios Lietuvos istorijos šaltiniai surašyti ne lietuvių kalba ir reprezentuoja kitos visuomenės požiūrį į lietuvius ar Lietuvą (siaurąja prasme). Žvilgsnis iš šalies neretai yra vienintelis šviesos spindulys skrodžiantis “tamsiuosius” Lietuvos istorijos amžius (XIII-XIV a.), tačiau net ir vėlesniais amžiais jis išlaiko žavesį, nes jame galime pamatyti, kaip atrodė Lietuva ar lietuviai kaimynų akyse. Naratyvinių šaltinių grupėje nemažą dalį užims būtent tokie lietuvių ir Lietuvos apibūdinimai. Šioje grupėje taip pat bus šaltinių, kurie tiesiogiai liudija lietuvių ar Lietuvos kultūrą. Tačiau būtent dokumentinių šaltinių grupėje tokie liudijimai sudarys daugumą. Tikimės, kad ji leis susidaryti vaizdą apie XVI-XVIII a. Lietuvos “gyvenimo kokybę”.

PAGRINDINĖS LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ SAUGYKLOS

 Šioje apžvalgoje nurodome archyvus ir bibliotekas, kuriuose saugoma medžiaga susijusi tik su LDK istorija (XIII–XVIII a.)

Lietuva
Lietuvos valstybės istorijos archyvas – http://www.archyvai.lt/archyvai/changeSite.do?siteId=1&pathId=31

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyriai – http://www.mb.vu.lt/
Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių ir Retųjų spaudinių skyriai – http://www.mab.lt
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius – http://www.lnb.lt/

Lenkija
Pagrindinis senųjų aktų archyvas (Varšuva) = Archiwum główne akt dawnych – http://www.agad.prv.pl/
Čartoryskių muziejus – http://www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl/

Baltarusija
Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (Minskas) = Национальный исторический архив Беларуси – http://archives.gov.by/Arh/arx_naz_ist.htm

Rusija
Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas (Российский государственный архив древних актов) – http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/history.shtml

Latvija
Latvijos valstybinis istorijos archyvas – http://www.arhivi.lv/engl/en-dep-lvva.htm

Vokietija
Lituanistikai vienas svarbiausių Vokietijos archyvų yra Slaptasis valstybinis Prūsijos kultūros paveldo archyvas (Berlyne) = Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (http://www.gsta.spk-berlin.de/framesets/frameset.php).

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006