Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ISTORIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


PAGRINDINĖS LIETUVOS ISTORIJOS ŠALTINIŲ SAUGYKLOS
 
Šioje apžvalgoje nurodome archyvus ir bibliotekas, kuriuose saugoma medžiaga susijusi tik su LDK istorija (XIII–XVIII a.)

Lietuva
Lietuvos valstybės istorijos archyvas – http://www.archyvai.lt/archyvai/changeSite.do?siteId=1&pathId=31

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių ir Retų spaudinių skyriai – http://www.mb.vu.lt/
Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių ir Retųjų spaudinių skyriai – http://www.mab.lt
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius – http://www.lnb.lt/

Lenkija
Pagrindinis senųjų aktų archyvas (Varšuva) = Archiwum główne akt dawnych – http://www.agad.prv.pl/
Čartoryskių muziejus – http://www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl/

Baltarusija
Baltarusijos nacionalinis istorijos archyvas (Minskas) = Национальный исторический архив Беларуси – http://archives.gov.by/Arh/arx_naz_ist.htm

Rusija
Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas (Российский государственный архив древних актов) – http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/history.shtml

Latvija
Latvijos valstybinis istorijos archyvas – http://www.arhivi.lv/engl/en-dep-lvva.htm

Vokietija
Lituanistikai vienas svarbiausių Vokietijos archyvų yra Slaptasis valstybinis Prūsijos kultūros paveldo archyvas (Berlyne) = Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (http://www.gsta.spk-berlin.de/framesets/frameset.php).
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006