Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


 
 PAVYZDYS. PAMINKLAS: PUNIOS PILIAKALNIS
 

ŠALTINIAI / PUBLIKACIJOS

Informacinio vieneto šaltinis

žr. „Publikacijos”

Rankraščio signatūra

LIIR f. 1–85

Publikacijos 1) Volkaitė-Kulikauskienė R. Punios piliakalnio (Jiezno r.) 1958–1959 m. tyrinėjimų rezultatai, Iš lietuvių kultūros istorijos, 1961, t. 3, p.41–63;
2) Volkaitė-Kulikauskienė R. Punios piliakalnis. V., 1974;
3) Markelevičius J. Archeologiniai tyrinėjimai Punioje 1972–1973 m., ATL 1972/1973, V., 1974, p.29–31;
4) Zabiela G. Lietuvos medinės pilys. V., 1995, p.66–67;
5) Kliaugaitė V., Brazaitis Dž., Vailionis E. Punios piliakalnis, ATL 2000, V., 2002, p.30–33.
Inventoriaus numeris 

LNM AR 388:1–578 (1958–1959, 1961–1962 m.)

Kultūros vertybės kodas

(A)

Pastabos

 

 

AUTENTIŠKAS TEKSTAS

Redaguotas, verstas tekstas

 

Originali rašyba

 

Pastabos

 

 

TEKSTO INFORMACIJOS MOKSLINĖ SANTRAUKA

 

Ö

Margirio kalnas.
Punios vakariniame pakraštyje, Nemuno ir Punelės santakoje.
Aikštelė orientuota rytų – vakarų kryptimi, 155 m ilgio, 84 m pločio (plačiausioje vietoje). Iš rytų pusės ją riboja 75 m ilgio, 34 m pločio, 6 m aukščio pylimas ir 60 m ilgio, 20 m pločio griovys. Vakaruose aikštelė leidžiasi į 600 m2 terasą. Šiaurinė aikštelės dalis nuvirtusi į Nemuną.
Šlaitai apie 30 m aukščio, jų statumas siekia 80–85o.
Pasakojama, kad ant kalno stovėjo kunigaikščio Margirio pilis. Tunelis iš kalno veda kitapus Nemuno, į Punios Šilą.

  

MEDIJOS

Vaizdinė medžiaga

Ö

 

VARDYNAS

Raktiniai žodžiai

Piliakalnis

Keywords

Hill-fort

 

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA

SRITIS  Archeologija
Paminklas

Piliakalnis

Kompleksas

 

Faktas / radinys

 

Grupė

(Valstybės laikotarpio medinės pilys)

 

TIPOLOGIJA

Tipo pavadinimas

Krantinis piliakalnis

Tipo numeris

 

Tipo anotacija

 

Variantas

 

Atmaina

 

METRIKA:

Fiksuotojas

Vardas, pavardė

1) Regina Volkaitė-Kulikauskienė; 2) Juozas Markelevičius; 3) Vida Kliaugaitė.

Fiksavimo metai

1) 1958–1959, 1961–1962; 2) 1972; 3) 2000.

Fiksavimo aplinkybės

Stacionarios archeologinės ekspedicijos.

 

GEOGRAFINĖ VIETA 

Pagal originalą

 

Geografinės paminklo koordinatės

 

Identifikacija (2003):
Kaimas/ miestas


Punia

Seniūnija 

Punia

Rajonas 

Alytus

Geografinės kaimo/ miesto koordinatės

 

 

KULTŪRINĖ CHARAKTERISTIKA 

Periodizacija

1) Paleolitas; 2) ankstyvasis geležies amžius; 3) XIV a.; 4) XV a. – XVI a. pirmoji pusė; 5) XVI a. pabaiga – XVIII a. pradžia.

Absoliuti chronologija

 

Kultūrinė priklausomybė

2) Brūkšniuotosios keramikos kultūra; 3, 4, 5) Trakų kunigaikštystė.

Stilius  
Pastabos

 

 

REGISTRACIJA 

Duomenis įvedė V. Vaitkevičius (LII), 2003 11 03

Duomenis tikrino

 

 2 pavyzdys. Paminklo vaizdinė medžiaga: Punios piliakalnio piešinys

ŠALTINIAI / PUBLIKACIJOS

Informacinio vieneto šaltinis

Publikacija

Piešinio signatūra

 

Publikacijos

Wejtko W. Do poszukiwania o pilkalniach, Wisła, 1889, t. 3, p.897.

Inventoriaus numeris 

 

Kultūros vertybės kodas

(A)

Pastabos

 

 

AUTENTIŠKAS TEKSTAS

Redaguotas, verstas tekstas

Punios Margirio kalnas

Originali rašyba

Góra Margiera w Puniach

Pastabos

Piešta iš šiaurės pusės. Be piliakalnio gerai matomas XIX a. viduryje pastatytos Punios bažnyčios siluetas.

 

MEDIJOS

Vaizdinė medžiaga

 

Ikonografija


 
 

 

VARDYNAS

Raktiniai žodžiai

Piliakalnis, bažnyčia

Keywords

Hill-fort, church

 

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA

SRITIS  Archeologija
Paminklas

Piliakalnis

Kompleksas

 

Faktas / radinys

 

Grupė

(Valstybės laikotarpio medinės pilys)

 

TIPOLOGIJA

Tipo pavadinimas

Krantinis piliakalnis

Tipo numeris

 

Tipo anotacija

 

Variantas

 

Atmaina

 

METRIKA: 

Autorius

Vardas, pavardė

W. Wejtko

 

Sukūrimo metai

Prieš 1889 m.

 

 

GEOGRAFINĖ VIETA

Pagal originalą

 

Geografinės paminklo koordinatės

 

Identifikacija (2003):
Kaimas/ miestasPunia

Seniūnija 

Punia

Rajonas 

Alytus

Geografinės kaimo/ miesto koordinatės

 

 

REGISTRACIJA

Duomenis įvedė V. Vaitkevičius (LII), 2003 11 03

Duomenis tikrino

 

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006