Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


ARCHEOLOGIJOS SKYRIUS
 
Įsteigtas 1952 m., vadinosi Archeologijos-etnografijos skyriumi. 1961 m. reorganizuotas į Archeologijos ir Etnografijos skyrius.

Šiuo metu Archeologijos skyriui vadovauja habil. dr. Algirdas Girininkas, iš viso dirba 16 darbuotojų.

Skyriuje vykdomos trys LII programos:

  • Akmens ir žalvario amžiai Lietuvoje (vadovas habil. dr. A. Girininkas).
  • Regioniniai baltų kultūros modeliai: procesų dinamika vėlyvajame geležies amžiuje (vadovas habil. dr. V. Kazakevičius).
  • Centras-periferija: kultūrinių įtakų kryptys (vadovas dr. G. Zabiela).
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006