Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS
 
Įkurtas 1941 m. Lituanistikos instituto Lietuvos istorijos skyriaus pagrindu. Pirmuoju direktoriumi išrinktas prof. dr. K. Jablonskis, institute tuo metu dirbo prof. I. Jonynas, prof. J. Puzinas, dr. K. Avižonis, dr. Z. Ivinskis ir kiti.

1952 m. Lietuvos istorijos institutas sujungtas su Teisės institutu. 1955 m. šis Istorijos ir teisės institutas buvo reorganizuotas į Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutą. 1990 m. pavadintas Lietuvos istorijos institutu.

Šiuo metu institutui vadovauja habil. dr. doc. Alvydas Nikžentaitis.

Mokslo programoje RaSa dalyvauja LII bendradarbiai iš Etnologijos, Archeologijos, Archeografijos ir LDK istorijos skyrių.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006