Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


Duomenys  |

Tyrinėjimai, institucijos

|  Projekto įgyvendinimas 

|  Paieška  |

 


OBJEKTŲ KLASIFIKACIJA
 
Archeologijos mokslo šaltinių bazę sudaro įvairūs kultūros paveldo objektai ir artefaktai. Pagrindinės kultūros paminklų klasės ir joms priklausančių archeologinių objektų rūšys yra šios:

Gyvenamosios vietos

Gynybinės vietos Laidojimo vietos Kulto vietos Ūkinės veiklos vietos

Šiuo metu Lietuvoje užfiksuota apie 5000 archeologinių objektų (nors ne visi jie įrašyti į kultūros vertybių registrą).

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006