Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

ARCHEOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


INFORMACIJOS ŠALTINIAI
 
Bendrai archeologijos tema:
Hodder I. Praeities skaitymas (iš anglų kalbos vertė D. Merkevičienė). Vilnius, 2000.
Renfrew C., Bahn P. G. Archaeology: theories, methods and practice. London, 2000 (3 leid.).

Lietuvos archeologijos mokslo istorija:
Girininkas A. Jonas Puzinas – akademinės Lietuvos archeologijos pradininkas // Lietuvos archeologija. Vilnius, 2005, p. 31–38.
Kulikauskas P. Archeologijos mokslas MA Istorijos institute pokario metais // Lietuvos istorijos metraštis/ 2000 metai. Vilnius, 2001, p. 379–396.
Kulikauskas P. Kelias į archeologiją. Sudarytojai R. D. Jankauskienė, G. Zabiela. Vilnius, 2003.
Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999.
Luchtanas A. Archeologija Vilniaus universitete // Archaeologia Lituana. Vilnius, 1999, t. 1, p. 7–14.
Steponavičienė D. Petras Tarasenka. Vilnius, 1996.
Volkaitė-Kulikauskienė R. Apie Petro Tarasenkos ir Jono Puzino polemiką „Lietuvos Aido“ puslapiuose // Lietuvos archeologija. Vilnius, 1992, t. 9, p. 21–26.

Naujausi Lietuvos archeologijos tyrinėjimai:
Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis. Ats. Redaktorius A. Girininkas. Vilnius, 2005, t. 1.

Diskusijos:
Sidrys R. V. Kasinėjimai be teorijos? Kritiškas optimisto žvilgsnis į Lietuvos archeologiją // Lietuvos sovietinė istoriografija. Teoriniai ir ideologiniai kontekstai. Sudarė A. Bumblauskas, N. Šepetys. Vilnius, 1999, p. 205–238.
Michelbertas M. Amerikiečio žvilgsnis į Lietuvos archeologiją. Pastabos R. V. Sidrio straipsnio paraštėse // Archaeologia Lituana. Vilnius, 2001, t. 2, p. 144–148.

Interneto svetainės:
Amerikos archeologijos institutas http://www.archaeology.org/
Antropologija ir archeologija Internete http://pallas.ex.ac.uk/pallas/teaching/arc2502/
Aplinkos archeologija http://www.envarch.net/links/web-links.html
Archaeological Research Institute virtuali biblioteka http://archnet.asu.edu/
Archaeological Resource Guide for Europe http://odur.let.rug.nl/arge/
Archaeology Data Service Jorko universitetas http://ads.ahds.ac.uk/
Archeologijos duomenų archyvas http://csanet.org/archive/adap/
Archeologijos naujienos http://www.archaeologica.org/
Archeologijos nuorodos Internete http://odur.let.rug.nl/~arge/Themes/
Archeologijos terminų tezauras http://www.mda.org.uk/archobj/archcon.htm
Europos paveldo tezauras http://www.european-heritage.net/sdx/herein/thesaurus/
Europos šalių uolų raižinių duomenų bazė http://europreart.net/
Hanson Aggregates' archeologijos tinklapis http://www.unearthingthepast.net/
Historic Archaeological Research http://www.har-indy.com/Links.html
Y-STR Haplotype Reference Database (viena iš genetikos duomenų bazių) http://www.ystr.org
Journal of Archaeological Science http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL
Kompiuterių naudojimas archeologijoje http://www.u.arizona.edu/~mlittler/
Kultūros paveldo centro svetainė; Kultūros vertybių registrai http://www.paveldas.lt
Kultūros paveldo departamento svetainė http://www.heritage.lt (numatyta prieiga prie Valstybės archeologijos komisijos archyvo)
Lenkijos archeologija http://tytan.umcs.lublin.pl/users/zareba/archeo/archeolo.htm
Lietuvos archeologijos draugija http://www.lad.if.vu.lt/
Lietuvos muziejai http://www.muziejai.lt
Mokslinės informacijos paieškos sistema http://www.scirus.com
Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“ http://www.lietuvospilys.lt/
Poznanės universiteto Priešistorės instituto svetainė http://archeo.amu.edu.pl/resoucesp.htm
Rusijos archeologija http://www.archaeology.ru
Skaitmeninės archeologijos svetainė http://www.online-archaeology.com/
UNESCO pasaulio kultūros paveldas http://whc.unesco.org/pg.cfm
Viduramžių archeologija http://medievalarchaeology.unisi.it/index.html
Viduramžių archeologijos draugija http://www.socmedarch.org/
Viduramžių meno bei architektūros terminų žodynas http://www.pitt.edu/~medart/menuglossary/INDEX.HTM
Zooarcheologija http://zooarchaeology.com/
Žemaičių vyskupijos archeologija ir istorija http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=37

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006