ETNOLOGIJA


|  Klasifikacija  |

|  Mokslas  |

|  Tyrimai  |

|  Etnologija Aruoduose  |

 


MOKSLAS
 
Etnologija (europietiškosios etnologijos prasme) tyrinėja žmogų ir jo bendro gyvenimo bendruomenėje būdus praeities ir dabarties visuomenėse. Pagrindiniai tyrimų aspektai yra socialiosios materialiosios ir intelektualiosios (nematerialiosios) kultūros reikšmės, šių kultūros formų raiška laiko ar/ir teritorijos perspektyvose, sutelkiant dėmesį į didesnes ar mažesnes socialines sferas (kaimynystę, kaimą, miestą, tautą ir kt.), koncentruojantis ties skirtingomis socialinėmis grupėmis (pvz., amžiaus, lyties, profesijos, religijos, etninės ar kitos grupės pagrindu).

Lietuvoje etnologijos prasme prieškariu vartoti ir “tautotyros”, sovietmečiu - “etnografijos” sąvokos (šiuo metu “etnografija” suvokiama kaip reiškinių aprašymas – duomenų etnologijos mokslui kaupimas). Kiek kitaip negu kai kuriuose Vakarų Europos kraštuose į jos sąvoką neįeina folkloristika, kuri Lietuvoje yra atskiras mokslas.

 Lietuvos etnologija apima šias sritis:

 • BENDRUOMENĖ, TEISĖ, VALSTYBĖ
 • ŠEIMA IR GIMINYSTĖ
 • ŽMOGAUS LYTIS IR AMŽIUS
 • MITYBA
 • APRANGA, IŠVAIZDA
 • GYVENVIETĖS, ARCHITEKTŪRA IR INTERJERAS
 • ŪKINĖ VEIKLA
 • SUSISIEKIMAS IR KOMUNIKACIJA
 • RELIGIJA
 • SVEIKATA IR LIGA
 • GAMTA IR ŽMOGUS
 • SKAIČIAVIMAS IR MATAVIMAS
 • LIAUDIES MENAS
 • KALENDORINĖS ŠVENTĖS IR MINĖTINOS DIENOS
 • POILSIS IR PRAMOGOS
 • ETNOLOGIJA KAIP MOKSLAS
 

Lietuvių etnografijos bruožai /red. A. Vyšniauskaitė/. Vilnius, 1964.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006