ETNOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


LII ETNOLOGIJOS SKYRIAUS RANKRAŠTYNAS
 
Etnologijos skyriaus Rankraštyne saugoma daugiau kaip 2250 bylų (aprašų, piešinių, brėžinių), per 90 tūkstančių negatyvų. Toji medžiaga sukaupta darbuotojų vykdytų ekspedicijų, išvykų metu bei per talkininkus – kraštotyrininkus ir moksleivius. Dauguma medžiagos surinkta naudojantis šios institucijos darbuotojų sudarytais klausimynais ir anketomis. Rankraštinė ir ikonografinė medžiaga apima visus Lietuvos regionus bei visas etninės kultūros sritis.

Etnologijos skyriaus rankraštyno etnografinių aprašų bylos.
LII Etnologijos skyriaus rankraštyno  fototekos spinta

LII Etnologijos skyriaus rankraštyno tikėjimų kartotekos kortelė.

LII Etnologijos skyriaus rankraštyno etnografinių aprašų bylos.

Turima medžiagos ir iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos lietuvių gyvenamų vietų. Sudaromos aprašų ir piešinių kartotekos, fototeka klasifikuota teminiu pagrindu. Taip pat saugomos dešimtys tūkstančių Tikėjimų kartotekos kortelių sudarytų buvusių Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių tautosakos archyvo medžiagos pagrindu. Aprašais ir ikonografine medžiaga be skyriaus darbuotojų naudojasi aukštųjų mokyklų dėstytojai, doktorantai, studentai, muziejininkai, kraštotyrininkai. Ši medžiaga ir sudarys didesnę dalį “Aruodų” laikmenose saugomų duomenų.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006