ETNOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


LITERATŪRA
 
  • Dundulienė P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.
  • Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Рига, 1986.
  • Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земледелие. Вильнюс, 1985.
  • Lietuvių etnografijos bruožai /red. A. Vyšniauskaitė/. Vilnius, 1964.
  • Milius V. Lietuvių etnologijos bibliografija. Vilnius, 2001.
  • Milius V. Lietuvių mokslo draugijos ir lietuvių etnografija (XIX a. antroji pusė – XX a. pirmoji pusė), Vilnius, 1993.
  • Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a. – XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 1994.
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006