ETNOLOGIJA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


 
 PAVYZDYS. SEKMINIŲ VESTUVIŲ ŽAIDIMAS
 

ŠALTINIAI / PUBLIKACIJOS

Informacinio vieneto šaltinis

IIES, b.1379, l. 17-18.

Rankraščio signatūra

IIES, b.1379, l. 17-18.

Publikacijos

 

Inventoriaus numeris

 

Kultūros vertybės kodas

 

Pastabos  

 

 

AUTENTIŠKAS TEKSTAS

Redaguotas, verstas tekstas

Per Sekmines žaidė vestuves. Susitardavo, išrinkdavo jaunuosius. Žaidė tik per Sekmines. Juokais sutuokdavo. Liepdavo bučiuotis. Bučiavosi į ausį. Matė tai tik vieną kartą. Tai buvo savo kaime. Ant Žvyro kalno. Darė vakare leidžiantis saulei. Jaunieji buvo 25-20 metų… Per Sekmines pamatęs vestuvių žaidimą pateikėjas galvojo, kad tikros. Jaunąją visi šokdino. Žaidė Sekminių pirmą dieną. Buvo gegužinė. Pirmąjį išrinko jaunąjį, po to jaunąją. Jaunajai užrišo baltą skarelę.

Originali rašyba

 

Mokslinė transkripcija

 

Pastabos

 

 

VARDYNAS

Raktiniai žodžiai

Sekminės, vestuvės, žaidimas, bučiavimasis, jaunoji, jaunasis, gegužinė, balta skarelė, kalnas.

Keywords

Whit Sunday, wedding, game, snog, bride, bridegroom, outdoor party (gegužinė), white headscarf, hill.

 

ANTRAŠTINIS OBJEKTAS

 Ö

Sekminių vestuvių žaidimas

 

MOKSLINĖ KLASIFIKACIJA

Mokslo sritis

Etnologija

Tema

Šventės, pasilinksminimai, poilsis

Skyrius

Metų ciklas

Grupė

Kilnojamos šventės ir laikotarpiai

 

Sekminės

METRIKA

Informantas 

Vardas, pavardė

Kazys Gutautas

Gimimo metai

1920

Amžius

70

Tautybė

Lietuvis

Tikyba

Katalikas

Gyvenamoji vieta (užr. metu, pagal originalą)

Skuodas

Gyvenamoji vieta (identifikuota 2003):

Kaimas/miestas
Seniūnija
Rajonas
Valstybė
Geografinės koordinatės

 


Skuodas
Skuodo
Skuodo
Lietuva
 

Gimimo vieta (pagal originalą)

Narvydžiai, Skuodo r.

Gimimo vieta (identifikuota 2003):

kaimas/miestas
seniūnija
rajonas
valstybė
geografinės koordinatės

 

Narvydžiai
Skuodo
Skuodo
Lietuva

 

Kilmės vieta

 

 

Fiksuotojas 

Vardas, pavardė

Žilvytis Šaknys

Fiksavimo metai

 

Fiksavimo aplinkybės

Lietuvos istorijos instituto etnografinėje ekspedicijoje

Įrašo šifruotojas

 

 

GEOGRAFINĖ VIETA

Pagal originalą

Narvydžiai, Skuodo r.

Identifikuota 2003:

kaimas/miestas
seniūnija -
rajonas -
valstybė
geografinės koordinatės

 

Narvydžiai
Skuodo
Skuodo
Lietuva

 

 

KULTŪRINĖ CHARAKTERISTIKA

Periodizacija

 

Absoliuti chronologija

 

Kultūrinė priklausomybė

Žemaitija

Stilius

 

Pastabos

 

 

REGISTRACIJA

Duomenis įvedė

Žilvytis Šaknys, Lietuvos istorijos institutas 2003-11-26

Duomenis tikrino

Rasa Šaknienė, Lietuvos istorijos institutas 2003-11-26

 

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006