ETHNOLOGY


  Areas of Ethnology

Sources Research in Lithuania and Abroad

 

SOURCES MENTIONED

Balys, J. Lietuvių kalendorinės šventės: Tautosakinė medžiaga ir aiškinimai. Silver Spring, 1978. Second expanded edition: Balys, J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
Balys, J. Lietuvių liaudies pasaulėjauta. Tikėjimų ir papročių šviesoje. Chicago, 1966.
Balys, J. Lietuvių žemdirbystės papročiai ir tikėjimai. Lietuvių liaudies tradicijos. Silver Spring, 1986.
Balys, J. Mirtis ir laidotuvės. Lietuvių liaudies tradicijos. Silver Spring, 1981.
Čiubrinskas, V. “Sovietmečio iššūkiai Lietuvos etnologijai: disciplina, ideologija ir patriotizmas”, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2001, No. 1 (10). Pp.99-117.
Dundulienė, P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.
Lietuvių etnografijos bruožai, ed. A. Vyšniauskaitė. Vilnius, 1964.
Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos, ed. G. Viliūnas. Vilnius,  2004.
Mardosa, J. Apie metodiką ir metodines priemones. Vilnius, 2002.
Milius, V. “Lietuvos etninės kultūros tyrinėjimai XX a. antrojoje pusėje: išeivių darbai”, Lietuvos etnologija. Socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2001. No1 (10). Pp. 30-40.
Tamošaitis, A. A. Lithuanian Sashes. Toronto, 1983.
Lietuvių etnografijos bruožai, ed. A. Vyšniauskaitė.Vilnius, 1964.
Milius, V. Lietuvių etnologijos bibliografija. Vilnius, 2001.
Milius, V. Lietuvių mokslo draugijos ir lietuvių etnografija (XIX a. antroji pusė – XX a. pirmoji pusė), Vilnius, 1993.
Paukštytė – Šaknienė, R.; Savoniakaitė, V.; Svidinskaitė, D.; Šaknys, Ž.; Šidiškienė, I. “Lietuvos etnologijos šaltinių klasifikacija”, Liaudies kultūra. 2005. No. 1. Pp.14-27.
Vyšniauskaitė, A. Lietuviai IX a. – XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose, Vilnius, 1994.
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Земледелие. Вильнюс, 1985.
Историко-этнографический атлас Прибалтики. Одежда. Рига, 1986.
 

 

© Institute of Lithuanian Literature and Folklore, The Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Institute of History, Institute of Mathematics and Informatics, 2003 - 2006