Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
 
Įkurtas 1939 m. kaip Lituanistikos institutas, kuriame buvo trys skyriai: lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir lietuvių tautosakos. 1941 m. įsteigus Lietuvos mokslų akademiją, šie skyriai buvo įjungti į jos institutų sudėtį – įsteigti Lietuvių kalbos ir Lietuvių literatūros institutai. 1952 metais abu institutai buvo sujungti į vieną Lietuvių kalbos ir literatūros institutą, o 1953 metais, iš Istorijos instituto perkėlus tautosakos grupę, įkurtas Tautosakos sektorius. Šiam institutui vadovavo K. Korsakas (iki 1984 m.) ir J. Lankutis (1984–1990 m.). Dabartinis institutas – Lietuvių literatūros ir tautosakos – įteisintas nuo 1990 metų balandžio 16 dienos, reorganizavus Lietuvių kalbos ir literatūros institutą. Iki 2001 m. lapkričio mėn. jam vadovavo L. Sauka. Nuo 2001 gruodžio mėn. instituto direktorius – A. Kalėda.

Viena iš svarbių Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės veiklos krypčių – vykdyti istorinių ir teorinių folkloro problemų tyrimus, kaupti bei saugoti tautosakos archyvą, rengti fundamentalius folkloro leidinius.

Mokslo programoje RaSa dalyvauja LLTI bendradarbiai iš Dainyno, Sakytinės tautosakos, Tautosakos archyvo skyrių.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institute yra didžiausia Lietuvoje tautosakos saugykla – Lietuvių tautosakos rankraštynas.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006