Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


TAUTOSAKOS ARCHYVO SKYRIUS
 
Mato Slančiausko rankraščio LMD I 901 faksimilė. Saugoma Lietuvių tautosakos rankraštyne.
Skyriui vadovauja dr. Rūta Žarskienė, iš viso dirba 11 darbuotojų.
Tautosakos archyvo skyrius rūpinasi tautosakos rinkimu, tvarkymu, saugojimu, mokslinių rinkinių bei garso įrašų leidyba. Drauge su kitų tautosakos skyrių darbuotojais dalyvauja periodiškai rengiamose ekspedicijose ir individualiose išvykose tautosakos gyvavimo reiškiniams stebėti ir fiksuoti. Tam pasitelkiama turima ir naujai įsigyjama moderni įranga (kompiuteriai, skaitmeninio vaizdo ir garso įrašymo technika ir pan.). Skyriuje ieškoma galimybių restauruoti senuosius garso įrašus, tęsiamas jų perkėlimas į šiuolaikines laikmenas. Kopijuojami vertingi ir dažnai naudojami rankraštiniai rinkiniai. Kataloguojama gauta ir gaunama tautosakinė medžiaga, kuriamos ir nuolatos pildomos kompiuterinės duomenų bazės. Rengiami spaudai svarbesni lietuvių tautosakos palikimo (XVIII–XX a.) rankraščiai, vertingiausi garso įrašai ir reikšminga, sunkiai prieinama seniau skelbta medžiaga.

Skyriuje parengta lietuvių folkloro duomenų bazės kūrimo ir kaupimo programa ir garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006