Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
 

LLTI Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas-kartoteka. D. Vaitkevičienės 2005 m. nuotr.

Šiuo metu skyriui vadovauja dr. Daiva Vaitkevičienė, iš viso dirba 13 darbuotojų.

Skyriuje atliekami sakytinės tautosakos tyrinėjimai, sisteminami rankraščiuose ir spausdintuose šaltiniuose sukaupti pasakojamosios ir smulkiosios tautosakos kūriniai. Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogo kartoteką, apimančią beveik 130 000 tekstų, rengė prof. B. Kerbelytė. Pasakų tekstai priskiriami siužetų tipams pagal tarptautinį A. Aarne‘s – S. Thompsono katalogą, padavimų katalogą sudarė B. Kerbelytė. Atsižvelgdama į J. Balio sudarytą Lietuvių pasakojamosios tautosakos motyvų katalogą bei tarptautinę sakmių klasifikavimo tradiciją, B. Kerbelytė susistemino lietuvių liaudies sakmes. Patarlių ir priežodžių katalogo kartotekos projekto autorius ir vadovas – prof. K. Grigas. Šios kartotekos apimtis – daugiau kaip 200 000 vienetų. Mįslių katalogo (apimančio apie 100 000 tekstų) kūrimą pradėjo akad. L. Sauka. Nuo 1997 mįsles sistemina A. Kensminienė.

Pradėti rengti pirmieji kapitalinio pasakojamosios tautosakos daugiatomio leidinio tomai (dirba dr. L. Būgienė, dr. R. Repšienė, dr. L. Valiukaitė, dr. J. Šlekonytė).

Skyriuje, remiant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, rengiamos šios kompiuterinės duomenų bazės: 

  • lietuvių patarlių ir priežodžių bazė,
  • lietuvių užkalbėjimų bazė.
 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006