Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


DAINYNO SKYRIUS
 

Lietuvių liaudies dainyno rengėjai LLD 25-ečio proga. Karčemarsko 2005 m. nuotrauka

Įsteigtas 1990 m. reorganizavus Tautosakos sektorių. Šiuo metu skyriui vadovauja dr. Jurgita Ūsaitytė, iš viso dirba 10 darbuotojų.

Skyriuje sisteminami lietuvių liaudies dainų tekstai (susisteminta apie 700 000 dainų). Šis darbas pradėtas 1956 m. Pagal B. Kazlauskienės parengtą dainuojamosios tautosakos tekstų sisteminimo instrukciją sudaryta Lietuvių liaudies dainų katalogo kartoteka. Sisteminio katalogo struktūra remiasi funkciniu ir teminiu principu. Ši dainų tekstų kartoteka intensyviai plečiama ir papildoma. Jos pagrindą sudaro medžiaga, sukaupta LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyne bei skelbta spausdintuose šaltiniuose. Institute sukurta dainų sistema yra taikoma lietuvių folkloristikos moksle. Šiuo metu rengiama lietuvių liaudies dainų katalogo elektroninė versija. 1956 m. pradėtas ruošti ir lietuvių liaudies dainų melodijų katalogas, kurio tikslas – išryškinti melodinius tipus.

Prioritetinis skyriaus darbas – Lietuvių liaudies dainyno rengimas. Tai daugiatomis dainų sąvadas (1980–2000 m. parengta 16 tomų), apimantis visų lietuvių gyvenamųjų regionų, įvairiu laiku gyvavusius dainuojamus tekstus ir jų melodijas.

Individualių mokslinių tyrimų temos orientuojamos dviem pagrindinėmis kryptimis: dainologijos klausimai ir muzikologiniai tyrimai.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006