Pradžia Kalba Tautosaka Etnologija Archeologija Istorija Paieška
 

TAUTOSAKA


|  Rūšys ir žanrai  |

|  Tyrimai  |

|  Saugyklos  | |  Projektą įgyvendina  |

|  Paieška  |

 


LIETUVIŲ TAUTOSAKOS RANKRAŠTYNAS
 
Balio Buračo autofotografija 1934 m. LTRFt 1.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas − tai didžiausia Lietuvoje tautosakos saugykla. Čia sukaupta apie 1,5 milijono kūrinių – dainų tekstų ir melodijų, pasakų, sakmių ir kitokių pasakojimų, smulkiosios tautosakos, taip pat burtų, tikėjimų, etnografinių aprašų, liaudies medicinos ir kt. Rankraštynas yra paveldėjęs turtingus Lietuvių mokslo draugijos (72 000 įvairių kūrinių) ir Lietuvių tautosakos archyvo (1935–1939) fondus, turėjusius per pusę milijono tautosakos užrašymų. Lietuvių tautosakos rankraštynas – turi ir nemenką fonoteką bei fototeką.
Įžymus tautosakos rinkėjas Jurgis Dovydaitis perduoda per 75 metus sukauptą savo archyvą į Lietuvių tautosakos rankraštyną. Iš kairės: akad. Leonardas Sauka, notarė, J. Dovydaitis. 1998 m. nuotr. Iš LTRFt fondų.

 Pirmieji fonotekoje turimi garso įrašai voleliuose buvo padaryti 1908 m., plokštelėse – 1935 m., o magnetinėse juostose – 1958 m. Pirmosios nuotraukos fototekai buvo gautos iš B. Buračo 1934 m. Specifinė, unikali medžiaga yra gera mokslinė bazė folkloro tyrimui.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006