KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 


DUOMENŲ ATRANKA "ARUODAMS"
 

„Aruodų“ duomenų bazei atrenkami tie kalbos duomenys, kurie yra svarbūs tautos kultūrai tirti:

  • liaudies tikėjimai (anksčiau vadinti prietarais) iš „Lietuvių kalbos žodyno“,

  • ištiktukai ir kiti garsažodžiai iš „Lietuvių kalbos žodyno“,

  • tarminiai augalų pavadinimai iš „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos,

  • atrinkti duomenys iš „Sinonimų žodyno“, „Antonimų žodyno“, „Frazeologijos žodyno“,

  • atrinkti tekstai iš senųjų raštų paminklų,

  • mitologiniai vietovardžiai iš LKI Vardyno skyriaus kartotekos,

  • pavardės, atrinktos iš bažnytinių knygų,

  • tarminiai pasakojimai (garso įrašai ir transponuoti ar transkribuoti tekstai iš LKI Tarmių archyvo) ir kt.


© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006