KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

TARMIŲ ARCHYVAS


Vadovė dr. Daiva Vaišnienė
http://www.lki.lt/index.php?lki=13

Tarmių archyvas yra Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus padalinys, įkurtas 2002 m. birželio mėn.

Rėmėjai: Atviros Lietuvos fondas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, E. Kolupaitės-Masiokienės ir B. Masioko fondas.

Pagrindinės veiklos kryptys

Tarmių archyve kaupiami, saugomi ir tvarkomi įvairūs tarmių duomenys, garso įrašai, Lietuvių kalbos atlaso, dialektologinių anketų, apklausų atsakymai, transkribuoti tekstai ir kt. Archyvas nuolat pildomas naujais duomenimis – ne tik surinktais kalbinių ekspedicijų metu, bet ir teikiamais mūsų pagalbininkų: tarmėtyrininkų, moksleivių ir kt. 2002-2003 metais buvo organizuotas moksleivių konkursas ,,Gimtosios tarmės fonoteka“, kuriame aktyviai dalyvavo įvairių Lietuvos miestų ir rajonų mokyklos.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006