KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

 
GRAMATIKOS SKYRIUS


Vadovas prof., habil. dr. Axel  Holvoet

Skyriuje atliekami dabartinės lietuvių kalbos gramatinės sandaros ir lietuvių kalbos sakinio sandaros raidos tyrimai.

Šiuo metu kuriama nauja Lietuvių kalbos gramatika, kuria siekiama atnaujinti teorinius lietuvių kalbos gramatinės sandaros tyrimo pagrindus ir patenkinti praktinius kalbos vartosenos poreikius. Didelė dalis teorinių nuostatų, kuriomis bus paremta Gramatika, jau suformuluota ir atsispindi straipsnių rinkiniuose Lietuvių kalbos gramatikos darbai (2003 m. išleistas pirmas tomas: A. Holvoet, A. Judžentis (red.), SINTAKSINIŲ RYŠIŲ TYRIMAI, 2004 m. – antras tomas: A. Holvoet, L. Semėnienė (red.), GRAMATINIŲ KATEGORIJŲ TYRIMAI. Šiuo metu rengiamas trečias Lietuvių kalbos gramatikos darbų tomas: A. Holvoet, R. Mikulskas (red.), Gramatinių funkcijų tyrimai.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006