KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

 
VARDYNO SKYRIUS


Vadovas dr. Laimutis Bilkis

Vardyno skyrius, kaip atskiras Lietuvių kalbos instituto padalinys, buvo įkurtas 1991 metais. Iki to laiko veikė 1958 metais suformuota toponimikos grupė.

Pagrindinės veiklos kryptys

Skyriuje tiriami tikriniai žodžiai (onimai): istoriniai ir dabartiniai asmenvardžiai bei vietovardžiai. Atliekami tiek teoriniai, tiek praktinio pobūdžio darbai.

Pagrindinis rengiamas leidinys

1999-aisiais metais buvo pradėtas rašyti daugiatomis LIETUVOS VIETOVARDŽIŲ ŽODYNAS. Tai iš gyvosios kalbos užrašytų dabartinių vietovardžių žodynas. Vietovardžiai jame pateikiami bendrine kalba – sunorminta fonetika bei kirčiavimu. Žodynas yra etimologinis. Jis rašomas lizdiniu abėcėliniu principu. Numatyta išleisti apie 10 šio žodyno tomų. Šiuo metu rengiamas 1-asis žodyno tomas (A-B raidės), apimtis apie 40 a. l. Jį parengti numatoma 2005 m.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006