KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

 
LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS

 

Lietuvių kalbos institutas. 2005 metai. Nuotrauka Zitos Šimėnaitės

1930 m. J. Balčikonio suburta Lietuvių kalbos žodyno redakcija ir 1939 m. Kaune įsteigtas Antano Smetonos Lituanistikos institutas davė pradžią būsimam Lietuvių kabos institutui, kuris buvo įkurtas 1941 m. Lituanistikos instituto ir Lietuvių mokslo draugijos pagrindu ir priklausė Lietuvos Mokslų akademijai. Pirmasis jo direktorius buvo Pr. Skardžius. 1952 m. Lietuvių kalbos institutas buvo sujungtas su Lietuvių literatūros institutu, ši įstaiga pavadinta Lietuvių kalbos ir literatūros institutu. Jį reorganizavus 1990 metų balandžio 16 dieną buvo atkurtas atskiras Lietuvių kalbos institutas. Nuo 2003 metų gruodžio mėn. institutui vadovauja J. Zabarskaitė.

Šiuo metu institute veikia 4 skyriai (Kalbos istorijos ir dialektologijos, Vardyno, Gramatikos, Kalbos kultūros), 2 centrai (Terminologijos ir Leksikografijos) ir Leidykla.

Lietuvių kalbos institute atliekami teoriniai lietuvių leksikologijos, leksikografijos, gramatinės sandaros, kalbos istorijos, tarmių, kalbų ryšių, dabartinės kalbos vartosenos, kalbos kultūros, terminologijos tyrimai; dirbamas praktinis kalbos norminimo, terminų tvarkybos darbas. Institute rengiami teoriniai ir taikomieji kapitaliniai darbai, rašomos monografijos, straipsniai, sudaromi straipsnių rinkiniai; leidžiami tęstiniai leidiniai: ,,Lietuvių kalbotyros klausimai“ (,,Acta Linguistica Lithuanica“), ,,Kalbos kultūra“, ,,Terminologija“; kartu su Vytauto Didžiojo universitetu rengiami doktorantai; lietuvių kalbos klausimais teikiamos konsultacijos, atliekamos ekspertizės ir kt. Lietuvių kalbos institute kaupiami ir tvarkomi kalbos išteklių fondai.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006