KALBA


|  Duomenys  |

|  Tyrinėjimai, institucijos  |

|  Projekto įgyvendinimas  |

|  Paieška  |

 

 
KALBOS ISTORIJOS IR DIALEKTOLOGIJOS SKYRIUS


Vadovė doc. dr. D. Mikulėnienė

Pagrindinės veiklos kryptys

Skyriuje atliekami lietuvių kalbos istorijos, tarmių ir kalbų ryšių tyrimai. Tiriant lietuvių kalbos istoriją plačiau nagrinėjama rašomosios lietuvių kalbos raida ir jos tendencijos, bendrinės lietuvių kalbos formavimasis ir jo paralelės su Vakarų Europos kalbomis, XVI-XIX amžiaus lietuviškų raštų filologinė analizė, lietuvių kalbos ir tautos kilmė, istorinė žodžių daryba ir kt. Atliekant kalbų ryšių tyrimus, daugiausia analizuojama tarmių fonetika, fonologija, morfologija, leksika, sintaksė, tarmių prozodija, tarmių ir kalbų sąveika ir kt.

 

© Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 2003 - 2006